ผู้บริหาร

นางอรชร ดำประสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา / คำขวัญ / สีประจำโรงเรียน
กลยุทธ์สถานศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนดีประจำตำบล
ผลสอบ O-Net NT และ LAS
มาตรฐานสถานศึกษา
แผนผังโรงเรียน
คุยกับครู
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านนาเส
แผนที่โรงเรียนบ้านนาเส
ข้อมูลนักเรียน
คำสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2555
อัตลักษณ์ โงเรียนบ้านนาเส
เอกลักษณ์ โรงเรียนบ้านนาเส
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากร
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
โรงเรียนดี ศรีตำบล
ข้อมูลบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2011
ปรับปรุง 13/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 296315
Page Views 338111
ข้อมูลผู้บริหาร
เว็บที่หน้าสนใจ
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ภาพกิจกรรม
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียน โรงเรียนดี ศรีตำบล พร้อมกันทั่วประเทศ
สพฐ.เปิดอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูดี ศรีตำบล รุ่นที่ ๑ พร้อมกันทั่วประเทศ
สิงหาคม ๒๕๕๕ สพฐ.เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูดี ศรีตำบลรุ่นที่ ๑ พร้อมกันทั่วประเทศ พิธีเปิดได้รับสัญญาณการถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศโดยดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>>>นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูดี ศรีตำบล รุ่นที่ ๑ ณ กองกำกับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายศรีนครินทรา (กฝ.8) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจุดอบรมหนึ่งในการอบรมครั้งนี้ ผู้ที่เข้าอบรมคณะผู้บริหาร ครู และประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดี ศรีตำบล จากสังกัดสพป.นศ.๓,๔ และสพม.๑๒ จำนวนกว่า ๑๗0 คน การอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรทั่วประเทศ โรงเรียนดี ศรีตำบลใช้ระยะเวลา ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
>>>>>>โครงการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียนคุณภาพมีความพร้อมและความเข้มแข็งด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สุขภาพอนามัย เป็นศูนย์บริการวิชาการสำหรับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการมีส่วนร่วมจากชุมชน และเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
พิธีปิด ภาคกลางคืนวันที่ 19 สิงหาคม 2555  มีนายจำเริญ  รัตนบุรี ผอ.สพม.12 เป็นประธาน
             สำหรับโรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดี ศรีตำบล (โรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่ 1) มีนางอรชร  ดำประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมในฐานะวิทยากรผู้ช่วย ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และนำเสนอ Best  Practice  ของโรงเรียน แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม   ส่วนครูและบุคลากรทั้งหมด เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม  ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2555,12:09   อ่าน 489 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาเส   โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ
หมู่ที่ 6  ถนนทานพอ - ถ้ำพรรณรา ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โทร.0-7576-2528 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2